Ուղղությունը՝ Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաք, որը հյուրընկալում է ֆրանկոֆոնիայի հիմնասյուն ծրարգրերից մեկը իր երկրում՝ Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարանը
07.01.2018

   Ուղղությունը՝ Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաք, որը հյուրընկալում է ֆրանկոֆոնիայի հիմնասյուն ծրարգրերից մեկը իր երկրում՝ Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարանը